Chuyển tới nội dung

Tư vấn

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

Tư vấn doanh nghiệp là giải đáp toàn bộ những thắc mắc và cung cấp các giải pháp trong việc thành lập doanh nghiệp, thuế, kế toán, các vấn đề pháp lý…. để giúp doanh nghiệp có thể hoạt động và phát triển ngày một vững mạnh và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ với nhà nước, hoặc hợp thức hóa các hồ sơ giải thể doanh nghiệp….

VAI TRÒ

Cố vấn, phản biện với lãnh đạo doanh nghiệp

Với vai trò cố vấn, công ty tư vấn quản trị doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp nhìn nhận vấn đề theo một quan điểm thoáng hơn, dưới nhiều góc độ khác nhau để soi chiếu, đảm bảo giúp doanh nghiệp luôn có nhiều ý tưởng mới, độc đáo và không đi theo lối mòn. Với kinh nghiệm đã từng tư vấn cho nhiều đối tượng doanh nghiệp, họ sẽ dễ dàng có đủ thông tin và kiến thức để đưa ra giải pháp khả thi cho doanh nghiệp.

Tổ chức, hướng dẫn, giám sát bộ máy làm việc của doanh nghiệp

Tuy là công ty tư vấn, nhưng đôi khi họ lại chính là nhà tổ chức – cùng với lãnh đạo doanh nghiệp – truyền đạt ý tưởng, chiến lược, phương hướng, chính sách,… đến các bộ phận, giải đáp thắc mắc của nhân viên và thuyết phục nhân viên làm theo ý lãnh đạo.

Sau khi đưa ra giải pháp và được lãnh đạo doanh nghiệp đồng ý, công ty tư vấn sẽ chính là người triển khai thực hiện và hỗ trợ cho các bộ phận doanh nghiệp trong quá trình hoạch định, tổ chức và hướng dẫn.

“Đồng nghiệp” với nhân viên trong doanh nghiệp

Tuy là công ty tư vấn, nhưng đôi khi họ lại chính là nhà tổ chức – cùng với lãnh đạo doanh nghiệp – truyền đạt ý tưởng, chiến lược, phương hướng, chính sách,… đến các bộ phận, giải đáp thắc mắc của nhân viên và thuyết phục nhân viên làm theo ý lãnh đạo.

Sau khi đưa ra giải pháp và được lãnh đạo doanh nghiệp đồng ý, công ty tư vấn sẽ chính là người triển khai thực hiện và hỗ trợ cho các bộ phận doanh nghiệp trong quá trình hoạch định, tổ chức và hướng dẫn.